Kronisk sygdom

Der findes situationer i tilværelsen, som ikke kan ændres. Det gælder for eksempel, hvis man rammes af  kronisk sygdom. At leve med kronisk sygdom er på mange måder svært og belastende. Alligevel er det muligt at lære at anvende accept overfor det vanskelige vilkår og se de muligheder, der trods alt er, så livet drejer sig i en mere positiv retning.

Kognitiv terapi er en effektiv metode, hvis man skal arbejde med at se sygdom som en del af sit liv. I behandlingen tilegner man sig konkrete brugbare redskaber til håndtering af de gener og den eventuelle angst, der kan være forbundet med kronisk sygdom.