Hypnoterapi

I hypnoterapi anvendes hypnose i den terapeutiske behandling. Formålet er at bringe sindet i en tilstand af trance, så bevidsthedstilstanden ændres. På den måde kommer man nemmere i kontakt med tidligere erfaringer, dét, der er lagt i underbevidstheden, og ressourcer man ellers umiddelbart har svært ved at få hold på.

Med hypnoterapi skyder man genvej til hjernens neurologiske strukturer og baner vej for en større forståelse af selvet. Processen er behagelig, den arbejder med hjernens forestillingsevne og rummer imødekommenhed og gode muligheder for forandring med det, der søges ændret. Gennem hypnose finder du ind til dine dybereliggende behov, og du finder nye veje til at nå dine ønsker ved hjælp af hypnosens bearbejdning af tankemønstre.

Trance

Ved hypnose bringes sindet i trance. Tilstanden er vågen, man hører, hvad der bliver sagt og er opmærksom, men man er samtidig meget afslappet både mentalt og i kroppen.

Behandlingen er blandt andet virksom mod

• Stress

• Depression

• Spiseforstyrrelse

• Angst

Hypnose er også en velegnet tilgang, hvis du ikke har et udfordrende problem, men blot er nysgerrig på dig selv og ønsker at udvikle dig på det personlige plan.

Vi tilbyder hypnoterapi – behandling med hypnose.